Algemene voorwaarden

 • Trimsalon Dogs & co werkt enkel op afspraak.
 • Indien u annuleert minder dan 24 uur voor uw afspraak, dient u 85% van de toilletageprijs te betalen . U zal hiervoor een betaalverzoek krijgen. Wie deze betaling negeert zal helaas achteraan op de afspraken lijst terecht komen…
 • In trimsalon Dogs & co zijn dieren op leeftijd of met een fysieke beperking welkom. Zij krijgen voldoende rust, en er wordt gebruik gemaakt van veilig ondersteunend materiaal.
 • Geef uw dier 4 uur voor een trimbeurt geen eten meer: ze kunnen hierdoor braken of een maagtorsie krijgen.
 • Laat uw dier uit vooraleer u naar het trimsalon komt. Dit zowel voor het gemak van uw viervoeter als voor de trimster.
 • Breng uw dier zo droog mogelijk naar het trimsalon: natte vachten zijn niet behandelbaar, en het kost extra tijd en werk om ze te drogen vooraleer de behandeling kan beginnen.
 • Indien uw dier een tijdelijke besmetting heeft opgelopen (kennelhoest, ringworm, vlooien, …), dient de afspraak verzet te worden.
 • Bij vaststellen van vlooien wordt een meerprijs aangerekend voor het ontvlooiingsmiddel en ontsmetten van het trimsalon (€10-€20). De trimbeurt kan verplaatst worden naar een latere datum bij de aanwezigheid van een groot aantal vlooien.
 • Indien uw dier 14 dagen voor de behandeling is geopereerd of verwondingen heeft opgelopen, dient de afspraak verzet te worden, tenzij er uitdrukkelijke toestemming is van de dierenarts.
 • Klachten i.v.m. de geleverde diensten dienen binnen de 48 uur gemeld te worden. Het betreffende dier dient binnen deze termijn van 48 uur langs te komen in het trimsalon. Wij werken dan binnen de week uw dier bij indien de klacht gegrond is.
 • Wij werken met ‘vanaf’ prijzen dit wil zeggen dat een dier van dat ras met een normale hoeveelheid vacht, normale grote en normaal gedrag binnen deze prijs zal vallen. Indien uw dier zal afwijken van deze ‘vanaf’ prijs dan melden wij dit op voorhand aan u bij het afzetten van het dier.
 • De kostprijs van de geleverde diensten is terug te vinden op de prijslijst. Afwijkingen hiervan worden vooraf besproken. Reden om af te wijken van de prijslijst kunnen zijn meerwerk als gevolg van erg klitten van de vacht, vlooien, extreem moeilijk gedrag van het dier waardoor trimmen extra tijd vergt, een grotere hoeveelheid vacht dan normaal bij uw dier, een dier dat buiten de standaardmaten valt….
 • Omdat wij met levende wezens werken die niet altijd stilzitten kan het zijn in uitzonderlijke gevallen dat er een wonde gemaakt wordt met schaar of tondeuze. In deze gevallen zullen wij in eerste instantie ontsmetten en inschatten of verdere actie nodig is. Wij zullen u als eigenaar ook steeds op de hoogte brengen. Indien wij van mening zijn dat een dierenartsbezoek nadien noodzakelijk is dan zullen wij dit ook melden en verder opvolgen. Indien er door deze wonde grotere problemen ontstaan dan zullen wij ook onze verantwoordelijkheid hierin opnemen, maar wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden indien wij van mening zijn dat een dierenarts bezoek zich niet opdringt bij bvb een klein sneetje waarbij enkel wat ontsmetting nodig is en u als eigenaar toch bij de dierenarts langsgaat.
 • Bij verwaarloosde vachten kan het gebeuren dat er reeds huidbeschadigingen aanwezig zijn onder de vacht .Vaak zien wij dan hotspots, grasaren, beschadigingen doordat de dier zichzelf krabt, …. Wij zullen dit ook melden maar kunnen hierin verder niet aansprakelijk gesteld worden. Ook niet als deze reeds aanwezige wonden verdere behandeling nodig hebben.

GDPR

Dogs & co, gevestigd aan Leopoldlaan 94, 8430 Middelkerke, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.dogsandco.be

Adres: Leopoldlaan 94, 8430 Middelkerke

GSM: 0484 36 15 48

Audrey Boncquet is de Functionaris Gegevensbescherming van Dogs & co. Zij is te bereiken via info@dogsandco.be

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Dogs & co verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Dogs & co verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dogsandco.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dogs & co verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Dogs & co verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dogs & co neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dogs & co) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens, bewaren wij voor de duur van dat u klant bij ons bent. Als u niet hebt aangegeven dat u geen klant meer van ons zal zijn bewaren we uw gegevens nog tot het moment dat in redelijkheid niet meer valt te verwachten dat u nog een afspraak bij ons maakt. De gegevens worden in ieder geval na verloop van 18 maanden na uw laatste afspraak bij ons verwijderd. Facturen worden daarnaast voor de duur van 10 jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dogs & co verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dogs & co blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dogs & co gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dogs & co en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dogsandco.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.  Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dogs & co neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dogsandco.be